Holtingerveld

Archeologen smullen van het Holtingerveld in het zuidwesten van Drenthe. De grafheuvels, de hunebedden, de stuwwal die achterbleef na het smelten van een dikke ijslaag zo’n 150.000 jaar geleden… Ze hebben het landschap z’n vorm gegeven. Door het schuiven van ijsmassa’s heeft de bodem een laag keileem gekregen, waar water nauwelijks doorheen zakt. Daardoor kunnen hier zeldzame planten zoals knollathyrus en fraai hertshooi groeien. Er zijn weinig gebieden in Drenthe waar zoveel plantensoorten per vierkante kilometer groeien. www.holtingerveld.nl