Markerwadden

Marker Wadden is een groot project dat zorgt voor het natuurherstel van het Markermeer. Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland. Met de aanleg van Marker Wadden creëren Natuurmonumenten,…

“Motketel” bij Vaassen

De Motketel is een botanisch rijk gebied, met (zeldzame) soorten als paar-bladig goudveil en de smalle beukvaren. Toch zijn het in de winter vooral vogels die opvallen. Zo is De Motketel geliefd onder ijsvogels. Ook is de kans groot dat je een specht ziet, of hoort. De Motketel is de plek waar het grondwater omhoog borrelt. Hier stroomt het…

Bos, uitzichten over glooiende akkers en pittige klimmetjes zijn de ingrediënten voor deze 7 km lange wandeling door het Bergherbos in Beek bij Doetinchem. Met als hoogtepunt het uitzicht vanaf uitkijktoren Hulzenberg, die halverwege de route ligt. De wandelroute is gemarkeerd met rode pijltjes en heeft ook een kortere variant, van 4 km, deze is aangegeven…