Delftse Poort

De oude Delftsche Poort werd in 1764 ontworpen door de hofarchitect van stadhouder Willem IV, Pieter de Swart. Hij bouwde deze poort op de locatie waar sinds de middeleeuwen eerst de Noorderpoort prijkte, en later de Sint Jorispoort. Het derde bouwwerk, de Delftsche Poort, bleef bestaan tot 1939 en was het bekendste bouwwerk in de stad. Om de doorstroom van het toegenomen verkeer te bevorderen, had de gemeente besloten om de poort te verplaatsen. De bouwactiviteiten waren in volle gang toen de stad werd getroffen door het bombardement in 1940. Ook de fundamenten van de nieuwe poort raakten ernstig beschadigd, waarop werd besloten de gehavende stadspoort te verwijderen. Doodzonde, vond kunstenaar Cor Kraat. Hij besloot de poort in zijn geheel na te bouwen, maar dan open en ruimtelijk. Door gebruik te maken van moderne staalprofielen, maar ook door originele artefacten en relicten toe te voegen, die zich sinds het bombardement nog in een opslagplaats bevonden. Op 8 mei 1995 werd de Nieuwe Delftse Poort aan het Pompenburg onthuld door minister-president Wim Kok. https://www.bkor.nl/beelden/nieuwe-delftse-poort/