Het Mantigerveld (Dr.)

Het Mantingerveld is het resultaat van een project waarbij van kleine natuurgebieden weer één groot natuurgebied gemaakt werd, door tussenliggende landbouwgronden op te kopen en weer om te zetten in heide. Het Mantingerveld is een gebied met smalle zandpaadjes kronkelend door bosjes met vreemd gevormde struiken, vaak jeneverbesstruiken. Afgewisseld met open vlaktes met een zandverstuiving, heide en vennetjes. Vanaf de parkeerplaats bij de Mantingerdijk heb je de keuze uit 2 routes van 4,5 en 12 km. https://www.drenthe.nl/blogs/5x-frisse-neuzentochten