Kröller Müller Museum

In de verzameling die Helene Kröller-Müller bijeenbracht, ontbraken werken van futuristische kunstenaars, wat ze later zeer betreurde. Ze had het belang van het futurisme als een van de avant-garde bewegingen aan het begin van de twintigste eeuw over het hoofd gezien. Om deze lacune in de collectie te vullen, werden in de jaren zeventig werken van Giacomo Balla en Umberto Boccioni verworven. Tot en met 9 januari zijn in het Kröller Müller Museum werken te zien on de titel “De futuristische Collectie”. www.krollermuller.nl