Terpen, dijken en slikwerkers Fietsroute

Oneindige luchten, weidse vergezichten en rust, dat is het Noord-Friese landschap ten voeten uit. Een landschap gevormd in een dialoog tussen mens en zee, in stand gehouden door noeste arbeid. Wat enkele eeuwen voor onze jaartelling begon met het opwerpen van terpen op aanslibbende kwelders, kreeg in de middeleeuwen zijn beslag door de aanleg van de eerste zeedijken – een kustverdediging waaraan tot op de dag van vandaag wordt gewerkt.
Deze fietstocht is een ode aan het lege landschap van de Waddenkust, bezaaid met kloeke kop-hals-rompboerderijen met kenmerkende uilenborden, aan de fraaie dijkdorpen – en aan de wrotters, de ploeteraars die deze ‘zee aan ruimte’ uit de klauwen van de waterwolf hielden. De route is 44 km lang. www.anwb.nl/terpem