E-bike fietsroute van de Ploeg

In 1918 wordt door een aantal jonge kunstenaars Kunstkring De Ploeg opgericht, als reactie op het artistieke klimaat in Groningen. De naam De Ploeg is bedacht door Jan Altink, één van de initiatiefnemers. Het verwijst naar het omwoelen en het ontginnen van de braakliggende ‘kunstakkers’ in Groningen. En dát doen ze met succes… In het voorjaar van 2022 telt In het spoor van De Ploeg 12 e-bikeroutes door Stad en Ommeland, zodat je in het spoor van de kunstenaars het Groningse landschap kunt ontdekken. Inmiddels zijn de eerste 9 trajecten klaar. Deze routes kunnen gefietst worden met een routeboekje, routekaart of met de RoutAbel-app. www.inhetspoorvandeploeg.nl