Blaricummer- en Tafelbergheide

Twee heidevelden gelegen op een hooggelegen deel van de Gooise stuwwal (Tafelberg 36,4 m boven NAP, het hoogste punt van het Gooi). Deze heidevelden worden begraasd door runderen, en een kudde Drentse heideschapen die gehuisvest zijn in een schaapskooi. Vanaf de schaapskooi slingert de wandeling over de twee aangesloten heideterreinen tot aan de Huizer Eng om tot slot vanaf de Tafelberg de glooiende heide te kunnen overzien. De route is 8 km lang. https://www.natuurwegwijzer.nl/route/65/blaricummer-en-tafelbergheide