Sjoerd Huizenga in Drachten

Met de tentoonstelling “Sjoerd Huizinga, de grote onbekende” van Yn ‘e line breekt Museum Drachten een lans voor Sjoerd Huizinga, de minst bekende maar tegelijkertijd de meest experimentele van de Friese kunstenaarsgroep Yn ‘e line. Het werk van Huizinga wordt gekenmerkt door het experiment en zijn stijl is niet vast te pinnen op één bepaalde kunststroming. Deze experimenteerdrift in combinatie met zijn onderzoekende houding loopt als een rode draad door deze tentoonstelling. Te zien tot en met 25 oktober, www.museumdrachten.nl