“This is surrealism!” in Cobra Museum

In 1916 keert een groepje dichters en kunstenaars in Zürich zich tegen het academisme en alle gangbare opvattingen over cultuur. Hun ideeën worden razendsnel opgepikt door anderen en het duurt dan ook niet lang of de dadaïsten – zoals ze zichzelf noemen – opereren op internationale schaal. Ze maken ‘anti-kunst’ zoals lawaaiconcerten en nonsensgedichten. Hun opvattingen vormen de voedingsbodem waaruit het surrealisme in 1924 ontstaat. Tot en met 27 september is in het Cobra Museum in Amstelveen de tentoonstelling “This is surrealism! The Boymans masterpieces” ” te zien. www.cobra-museum.nl