“Huidhonger” in Karmelklooster

Huidcontact is de meest intieme communicatievorm tussen mensen en geeft subtiele gevoelens van tederheid en verbondenheid. Lichaamscontact zegt soms meer dan woorden. Aanraken is intiem en intimiteit is alleen toegestaan volgens bepaalde codes. Er zijn (on)geschreven afspraken over welke aanrakingen bij welke gelegenheden gepast zijn: het zijn de omgangsvormen, die we allemaal kennen. In het Karmelklooster in Drachten is tot en met 26 januari de tentoonstelling ” Huidhonger” te zien. www.karmelklooster.nl