Kampen Koggestad

In 2016 werd onder grote belangstelling de IJsselkogge gelicht: een nagenoeg compleet schip uit de eerste helft van de 15de eeuw, die rond 1450 gezonken moet zijn. De kogge, het schip dat van de vroege 13e tot in de late 15e eeuw hét schip was dat de zeeën en wateren rond en in Noordwest Europa bevoer, werd hét symbool van het Hanzeverbond. Al twee eeuwen voor de oh zo bekende Gouden Eeuw kende Kampen en de IJsselstreek hun eigen Gouden Eeuw. De expositie “Kampen Koggestad, geheimen van de IJsselkogge” tot en met 8 december laat je op verschillende wijze kennis maken met het koggeschip en de IJsselkogge in het bijzonder. Maar ook met het leven in Kampen in haar Gouden Eeuw. www.stedelijkmuseumkampen.nl