Natuurgebied Kattegat

We maken op 21 juli en 4 augustus een tocht stroomafwaarts en varen door het natuurgebied in het Kattegat Langs vele eilanden met talloze bloeiende waterplanten en overal watervogels. Via dit gebied komen we op het Ketelmeer. Daar varen we tussen de eilanden van het IJsseloog door, oorspronkelijk een slibdepot, wat nu een natuurgebied is geworden. Vervolgens varen we de IJssel op en passeren het Kampereiland alvorens u zich weer in Kampen ontscheept. Vertrek 14.30 uur. www.deveerman vankampen.nl