“Op zoek naar de vijand” Bette Dam

Tijdens een bezoek aan de Nederlandse troepen in Afghanistan in 2006 ontdekte
Bette Dam hoe weinig de soldaten wisten over hun vijand. Ze besloot
het militaire kamp te verlaten en zelfstandig op zoek te gaan naar de gevreesde
talibanleider Moellah Omar. Dit resulteerde in het boek “Terug naar de vijand”.