Roggebotzand

Het was eerst een verraderlijke zandbank, nu is het het oudste bos van Flevoland. Eeuwenlang zorgde de naam Roggebotzand voor een huivering bij zeelieden en vissers. Het was de zandbak voor de IJsselmonding waarop heel veel schepen aan hun eind kwamen. Nu groeien er bomen, vooral veel dennen, sparren en populieren. www.staatsbosbeheer.nl