200 jaar Maatschappij en koloniën van weldadigheid.

In 2018 is het precies 200 jaar geleden  dat de Maatschappij van Weldadigheid, de eerste van 7 koloniën van Weldadigheid oprichtte. Het begin van een ambitieus, grootschalig sociaal experiment dat tot diep in de 20e eeuw bleef functioneren. Op 20 april  wordt extra stil gestaan bij dit uniek stukje geschiedenis dat België en Nederland met elkaar delen. Meer informatie op www.kolonienvanweldadigheid.eu